Teamcoaching

Ja tegen Nu Systemisch Organisatieadvies, Coaching & Trainingtitle_shape 1

Teamcoaching

“Samenwerken is samenkomen, opstaan voor jezelf en openstaan voor de ander, het vermogen ontwikkelen om je eigen standpunt los te durven laten. De weg van “ik” naar “wij” vormgeven.”

Teamcoaching richt zich op het stimuleren van zelfreflectie en eigenaarschap van de individuele leden om het gezamenlijke doel te behalen en waar nodig of gewenst te verbeteren.

Wanneer teamcoaching? Als..

 • Teamleden willen werken aan onderlinge veiligheid en betrokkenheid,
 • Teams willen groeien in de onderlinge samenwerking,
 • Teams samen doelen willen stellen en afspraken maken,
 • Gezamenlijk genomen besluiten achteraf toch niet nagekomen worden,
 • Eigenaarschap en verantwoordelijkheid onvoldoende aanwezig is.

Na de teamcoaching:

 • Ervaren teamleden meer onderlinge veiligheid en betrokkenheid. Teamleden spreken zich eerder uit,
 • Hebben teamleden de behoefte om onkwetsbaar te zijn overwonnen,
 • Nemen teams de tijd om elkaars mening te verkennen om van daaruit werkelijk gedragen besluiten te nemen,
 • Onderzoeken teamleden elkaars aannames en communiceren zij op een manier die bijdraagt aan het behalen van de resultaten,
 • Nemen teamleden verantwoordelijkheid de eigen inbreng in het teamresultaat.

Voor meer info en mogelijkheden neem contact op.

0
  0
  Winkelwagen
  Lege winkelwagen
  Terug naar Ja tegen Nu - Home