Teamcoaching

Ja tegen Nu Systemisch Organisatieadvies, Coaching & Trainingtitle_shape 1

Teamcoaching

Een groep mensen samen is nog géén team. In veel teams worden niet alle stemmen gehoord en blijkt achteraf dat de afspraak toch geen afspraak was. Besluiten worden soms moeilijk genomen en teamleden hebben de neiging meer over elkaar te spreken dan met elkaar. Veranderingen komen soms niet van de grond en de onderstroom neemt het over van de bovenstroom waardoor de groei en de ontwikkeling van het team stagneert.

Om een team te vormen is vertrouwen nodig, het fundament waarop teamleden samen kunnen groeien en ontwikkelen. Dat klinkt eenvoudig en is in de praktijk vaak lastiger dan men denkt.

Kom samen, Kom samen, Kwetsbaar durven zijn, Kom samen, Opstaan voor jezelf én openstaan voor de ander. Kom samen, ontwikkel het vermogen om je eigen standpunt los te durven laten. Kom samen: dit is de weg van “ik” naar “Wij” vormgeven. 

Teamcoaching richt zich op het stimuleren van zelfreflectie en eigenaarschap van de individuele leden om het gezamenlijke doel te behalen en waar nodig of gewenst te verbeteren. Ja tegen Nu draagt voor teamcoaching het keurmerk St!R en is gecertificeerd voor het werken met Systemisch werk, Deep Democracy, Transactionele Analyse, Geweldloze communicatie, Ervaringsleren, Begeleide Intervisie, DISC en MapsTell.

Wanneer teamcoaching? Als..

 • Teamleden willen werken aan onderlinge veiligheid en betrokkenheid,
 • Teams willen groeien in de onderlinge samenwerking,
 • Teams samen doelen willen stellen en afspraken maken,
 • Gezamenlijk genomen besluiten achteraf toch niet nagekomen worden,
 • Eigenaarschap en verantwoordelijkheid onvoldoende aanwezig is.

Na de teamcoaching:

 • Ervaren teamleden meer onderlinge veiligheid en betrokkenheid. Teamleden spreken zich eerder uit,
 • Hebben teamleden de behoefte om onkwetsbaar te zijn overwonnen,
 • Nemen teams de tijd om elkaars mening te verkennen om van daaruit werkelijk gedragen besluiten te nemen,
 • Onderzoeken teamleden elkaars aannames en communiceren zij op een manier die bijdraagt aan het behalen van de resultaten,
 • Nemen teamleden verantwoordelijkheid de eigen inbreng in het teamresultaat. 

Voor meer info en mogelijkheden

0
  0
  Winkelwagen
  Lege winkelwagen
  Terug naar Ja tegen Nu - Home